Zdjęcia w naszym serwisie powinny być:

JAKIETAKNIE
Ostre
Dobrze skadrowane
Dobrze oświetlone
Na temat (infrastruktura)