Railmap - kolejowa mapa Polski (stan na dzień 12.04.2015)

Podaj nazwę stacji:

Legenda [pokaż/ukryj] Pomoc [pokaż/ukryj]

Mapa jest częścią serwisu Ogólnopolska Baza kolejowa.

Korzystanie z mapy

Mapa kolejowa online może być używana w dwóch trybach: przeglądania, bądź wyszukiwania.

Obsługa przeglądania mapy

Do przeglądania mapy wystarczy łapać jej powierzchnię lewym klawiszem myszy i ją przeciągać. Do powiększenia lub pomniejszenia treści służy kółko myszy obracane odpowiednio w przód i do tyłu. Zmiana powiększenia obywa się też klawiszami „+” i „-” w lewym górnym rogu.

W prawym górnym rogu znajduje się ikona, która po kliknięciu rozwija menu pozwalające na zmianę typu wyświetlanej mapy. Można wybrać rodzaj mapy podstawowej i ewentulanie nałóżyć na nią mapę kolejową.

W lewym dolnym rogu znajduje się podziałka kilometrowa.

Obsługa wyszukiwania

Aby znaleźć jedną lub wiele stacji należy w polu wyszukiwania wpisać jej nazwę, lub jej część, po czym kliknąć „szukaj”. W kolumnie po lewej stronie pojawi się lista znalezionych obiektów, a na mapie wyświetlą się odpowiednie znaczniki. Po najechaniu myszką na znacznik wyświetli się dymek z nazwą i miniaturą (o ile jest). Kliknięcie na znacznik przenosi do strony obiektu w Bazie Kolejowej. Po najechaniu myszą na nazwę obiektu w liście po lewej stronie znacznik na mapie zmienia kolor. Kliknięcie w nazwę przenosi do strony obiektu w Bazie Kolejowej. Aby powiększyć mapę do okolic interesującego punktu, należy najechać myszką na ikonę celownika na lewo od opisu punktu.