OBK logo Ogólnopolska Baza Kolejowa

Galeria zdjęć użytkownika Dawid Jastrzębski

Sortuj wg od:
Obraz
Odsłon : 43
Garcz
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Kolejowy budynek mieszkalny nr 2 widoczny od strony torów. W lewo Kartuzy, Pruszcz Gdański w prawo Sierakowice, Lębork.
Tagi: budynki towarzyszące (inne)

Stacja: Garcz

Obraz
Odsłon : 37
Garcz
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Kolejowy budynek mieszkalny nr 2 widoczny od strony podjazdu. Widok w kierunku Kartuz, Pruszcza Gdańskiego.
Tagi: budynki towarzyszące (inne)

Stacja: Garcz

Obraz
Odsłon : 39
Garcz
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Kolejowy budynek mieszkalny nr 1 i pobliski budynek gospodarczy. Widok w kierunku Kartuz, Pruszcza Gdańskiego.
Tagi: budynki towarzyszące (inne)

Stacja: Garcz

Obraz
Odsłon : 25
Garcz
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Kolejowy budynek mieszkalny nr 1,2. Widok od strony podjazdu w kierunku Sierakowic, Lęborka.
Tagi: budynki towarzyszące (inne)

Stacja: Garcz

Obraz
Odsłon : 30
Garcz
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Widok od strony torów na budynek WC, budynek dworcowy i w kierunku Kartuz, Pruszcza Gdańskiego.
Tagi: budynki dworcowe; budynki towarzyszące (inne)

Stacja: Garcz

Obraz
Odsłon : 26
Garcz
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Widok od strony podjazdu na budynek WC, budynek dworcowy i w kierunku Kartuz, Pruszcza Gdańskiego.
Tagi: budynki dworcowe; budynki towarzyszące (inne)

Stacja: Garcz

Obraz
Odsłon : 24
Garcz
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Budynek WC widoczny od strony podjazdu. W lewo Sierakowice, Lębork w prawo Kartuzy, Pruszcz Gdański.
Tagi: budynki dworcowe

Stacja: Garcz

Obraz
Odsłon : 57
Garcz
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Budynek dworcowy i budynek WC. Obiekty widoczne od strony torów i w kierunku Sierakowic, Lęborka.
Tagi: budynki dworcowe; budynki towarzyszące (inne); pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Stacja: Garcz

Obraz
Odsłon : 45
Garcz
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Budynek dworcowy widoczny od strony torów. W lewo Kartuzy, Pruszcz Gdański w prawo Sierakowice, Lębork.
Tagi: budynki dworcowe

Stacja: Garcz

Obraz
Odsłon : 33
Garcz
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Budynek dworcowy widoczny od strony podjazdu. Widok w kierunku Kartuz, Pruszcza Gdańskiego. W tle Plac Ładunkowy.
Tagi: budynki dworcowe

Stacja: Garcz

Obraz
Odsłon : 37
Garcz
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Widok od strony podjazdu na kolejowy budynek mieszkalny nr 1 i 2, budynek WC, budynek dworcowy i w kierunku Sierakowic, Lęborka.
Tagi: budynki dworcowe; budynki towarzyszące (inne)

Stacja: Garcz

Obraz
Odsłon : 18
Prokowo
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Widok w kierunku Kartuz, Pruszcza Gdańskiego. Koniec peronu.
Tagi: perony/rampy/place/zadaszenia; pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne; sygnalizacja/słupki/znaki itp.; szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Prokowo

Obraz
Odsłon : 25
Prokowo
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Widok z peronu w kierunku Kartuz, Pruszcza Gdańskiego.
Tagi: perony/rampy/place/zadaszenia; pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Stacja: Prokowo

Obraz
Odsłon : 22
Prokowo
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Tablica z nazwą stacji na tle pobliskiego jeziora. Widok w kierunku Sierakowic.
Tagi: perony/rampy/place/zadaszenia; tablice informacyjne/plakaty/ogłoszenia

Stacja: Prokowo

Obraz
Odsłon : 26
Prokowo
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Widok w kierunku Sierakowic. Peron po prawej stronie.
Tagi: perony/rampy/place/zadaszenia; pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne; sygnalizacja/słupki/znaki itp.; szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Prokowo

Obraz
Odsłon : 27
Prokowo
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Wejście na peron. Widok w kierunku Sierakowic.
Tagi: perony/rampy/place/zadaszenia

Stacja: Prokowo

Obraz
Odsłon : 139
Kartuzy
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Semafor wjazdowy od strony Sierakowic i pobliska przeniesiona tarcza ostrzegawcza. Kozioł oporny uniemożliwiający dalszą jazdę w kierunku Sierakowic.
Tagi: sygnalizacja/słupki/znaki itp.; szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Kartuzy

Obraz
Odsłon : 139
Kartuzy
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Semafor wjazdowy od strony Sierakowic i pobliska przeniesiona tarcza ostrzegawcza. Widok w kierunku Żukowa, Gdańska Wrzeszcza, Gdyni Głównej, Pruszcza Gdańskiego, Somonina.
Tagi: sygnalizacja/słupki/znaki itp.

Stacja: Kartuzy

Obraz
Odsłon : 127
Kartuzy
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Semafor wjazdowy od strony Sierakowic i pobliska przeniesiona tarcza ostrzegawcza. Widok w kierunku Żukowa, Gdańska Wrzeszcza, Gdyni Głównej, Pruszcza Gdańskiego, Somonina.
Tagi: sygnalizacja/słupki/znaki itp.; szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Kartuzy

Obraz
Odsłon : 107
Kartuzy
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Budowa nowego wiaduktu drogowego w pobliżu wjazdu na stację od strony Sierakowic. Widok w kierunku Żukowa, Gdańska Wrzeszcza, Gdyni Głównej, Pruszcza Gdańskiego, Somonina.
Tagi: budowy/remonty/rozbiórki; mosty/wiadukty/estakady/przepusty; szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Kartuzy

Obraz
Odsłon : 109
Kartuzy
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Semafory wyjazdowe w kierunku Sierakowic. Widok w kierunku Żukowa, Gdańska Wrzeszcza, Gdyni Głównej, Pruszcza Gdańskiego, Somonina.
Tagi: sygnalizacja/słupki/znaki itp.; szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Kartuzy

Obraz
Odsłon : 91
Kartuzy
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Wyjazd ze stacji w kierunku Sierakowic w pobliżu wiaduktu. Budynek dawnej nastawni "Ky1" po lewej stronie. Budynek dawnej lokomotywowni po prawej stronie.
Tagi: budynki do obsługi taboru; budynki związane z prowadzeniem ruchu; infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne; szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Kartuzy

Obraz
Odsłon : 75
Kartuzy
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Budynek dawnej nastawni "Ky1" widoczny od strony torów. W lewo Żukowo, Pruszcz Gdański, Somonino, Gdańsk Wrzeszcz, Gdynia Główna w prawo Sierakowice.
Tagi: budynki związane z prowadzeniem ruchu; szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Kartuzy

Obraz
Odsłon : 94
Kartuzy
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Wjazd na stację od strony Sierakowic. Budynek dawnej lokomotywowni, obrotnica, zabytkowe wagony, budynek przy dawnej lokomotywowni po lewej stronie. Budynek dawnej nastawni "Ky1" po prawej stronie. Widok w kierunku Żukowa, Gdańska Wrzeszcza, Gdyni Głównej, Pruszcza Gdańskiego, Somonina.
Tagi: budynki do obsługi taboru; budynki związane z prowadzeniem ruchu; infrastruktura do obsługi taboru ; infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne; panoramy/widoki ogólne; pomniki/tablice pamiątkowe itp.; szlak (trasa)/pojedyncze tory; tabor

Stacja: Kartuzy

Obraz
Odsłon : 92
Kartuzy
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Zabytkowe wagony w pobliżu dawnej lokomotywowni. Widok w kierunku Żukowa, Gdańska Wrzeszcza, Gdyni Głównej, Pruszcza Gdańskiego, Somonina.
Tagi: pomniki/tablice pamiątkowe itp.; szlak (trasa)/pojedyncze tory; tabor

Stacja: Kartuzy

Obraz
Odsłon : 85
Kartuzy
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Zabytkowe wagony, wieża do nawęglania w pobliżu dawnej lokomotywowni. Widok w kierunku Sierakowic.
Tagi: infrastruktura do obsługi taboru ; pomniki/tablice pamiątkowe itp.; szlak (trasa)/pojedyncze tory; tabor

Stacja: Kartuzy

Obraz
Odsłon : 82
Kartuzy
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Żuraw wodny na tle zabytkowych wagonów. Widok w kierunku Sierakowic.
Tagi: infrastruktura do obsługi taboru ; pomniki/tablice pamiątkowe itp.; tabor

Stacja: Kartuzy

Obraz
Odsłon : 50
Kartuzy
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Budynek dawnej lokomotywowni widoczny od strony torów. W lewo Sierakowice w prawo Żukowo, Pruszcz Gdański, Somonino, Gdańsk Wrzeszcz, Gdynia Główna.
Tagi: budynki do obsługi taboru

Stacja: Kartuzy

Obraz
Odsłon : 80
Kartuzy
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Obrotnica i budynek dawnej lokomotywowni. Widok w kierunku Sierakowic.
Tagi: budynki do obsługi taboru; infrastruktura do obsługi taboru

Stacja: Kartuzy

Obraz
Odsłon : 45
Kartuzy
powiększ
Autor: Dawid Jastrzębski
data: 2019-03-18;
Budynek przy dawnej lokomotywowni widoczny od strony torów. W lewo Sierakowice w prawo Żukowo, Pruszcz Gdański, Somonino, Gdańsk Wrzeszcz, Gdynia Główna.
Tagi: budynki towarzyszące (inne); szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Kartuzy

Do zapisu

Trwa zapis, proszę czekać...