OBK logo Ogólnopolska Baza Kolejowa

Galeria zdjęć użytkownika wasiukibic

Sortuj wg od:
Obraz
Odsłon : 26
Hagenwerder
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-09-08;
Sortownia i ładownia brykietów, jedne z ostatnich pamiątek po zlikwidowanym kompleksie przemysłowym, po wyburzeniu hali generatorów - chyba największe i najciekawsze, jakie tu pozostały. Niestety, mimo ciekawej architektury i korzystnego położenia (w sąsiedztwie chętnie odwiedzanych przez turystów terenów rekreacyjnych) obiekty do tej pory niszczeją niezagospodarowane. Widok od strony tory wyciągowego, na który wyciągano węglarki ze stojącej po lewej stronie kadru ładowni w kierunku wschodnim (stacja Hagenwerder).
Tagi: budynki towarzyszące (inne)

Stacja: Hagenwerder

Obraz
Odsłon : 20
Görlitz Weinhübel
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-09-08;
Widok z wiaduktu drogowego w ciągu Leschwitzerstrasse w kierunku północnym (peron). W tle zaczynała się droga zwrotnicowa dawnej stacji Weinhübel.
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Görlitz Weinhübel

Obraz
Odsłon : 11
Görlitz Weinhübel
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-09-08;
Widok z wiaduktu drogowego w ciągu Leschwitzerstrasse w kierunku południowym (wyjazd do Hagenwerder).
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Görlitz Weinhübel

Obraz
Odsłon : 9
Görlitz Weinhübel
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-09-08;
Wiadukt drogowy w ciągu Leschwitzerstrasse. Widok w kierunku południowym (Hagenwerder).
Tagi: mosty/wiadukty/estakady/przepusty; szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Görlitz Weinhübel

Obraz
Odsłon : 13
Görlitz Weinhübel
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-09-08;
Wiadukt drogowy w ciągu Leschwitzerstrasse. Widok w kierunku północnym (peron).
Tagi: mosty/wiadukty/estakady/przepusty; szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Görlitz Weinhübel

Obraz
Odsłon : 14
Ręczyn – Görlitz (324/496)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-09-08;
Wiadukt kolejowy nad Paul Mühsam-Strasse. Widok w kierunku wschodnim; w prawo Görlitz, w lewo Hagenwerder.
Tagi: mosty/wiadukty/estakady/przepusty

Linia: Ręczyn – Görlitz (324/496)

Obraz
Odsłon : 18
Görlitz (Zhorjelc)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Tablica pamiątkowo-informacyjna dotycząca Gorlickiej Kolei Powiatowej oraz przekształcenia jej w ścieżkę rowerową, która można dojechać z Goerliz to Koenigshain, gdzie znajduje się nieczynny kamieniołom granitu (Koenigshain Steinbruch), obecnie atrakcja turystyczna.
Tagi: tablice informacyjne/plakaty/ogłoszenia

Stacja: Görlitz (Zhorjelc)

Obraz
Odsłon : 19
Görlitz (Zhorjelc)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Na pierwszym planie tory dojazdowe do zakładu taboru, z prawej tory wyjazdowe do Budziszyna i Horki; widok tamże (zachód). Okolice wiaduktu kolejowego nad Lutherstrasse.
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne

Stacja: Görlitz (Zhorjelc)

Obraz
Odsłon : 18
Görlitz (Zhorjelc)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Obrotnica na terenie zakładu taboru. Widok w kierunku północnym; w lewo szopa, Budziszyn i Horka, w prawo hala peronowa. W porównaniu sprzed 11 lat stacja towarowa w tle zarosła mocno.
Tagi: infrastruktura do obsługi taboru ; infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne

Stacja: Görlitz (Zhorjelc)

Obraz
Odsłon : 14
Görlitz (Zhorjelc)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Torowiska na wiadukcie nad Lutherstrasse. Na pierwszym planie tor z zakładu taboru wykorzystywanego obecnie przez ODEG, z lewej strony tory z Budziszyna i Horki. Z lewej strony zdjęcia zarośnięte tory stacji towarowej. W tle nastawnia dysponująca B5, obecnie nieobsadzona. Widok w kierunku wschodnim (hala peronowa).
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne

Stacja: Görlitz (Zhorjelc)

Obraz
Odsłon : 34
Görlitz (Zhorjelc)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Wiadukty kolejowe nad Lutherstrasse. Widok w kierunku południowym od strony Brautwiesenplatz; w prawo lokomotywownia, Budziszyn, Horka, w lewo hala peronowa.
Tagi: mosty/wiadukty/estakady/przepusty

Stacja: Görlitz (Zhorjelc)

Obraz
Odsłon : 31
Görlitz (Zhorjelc)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Wiadukty kolejowe nad Lutherstrasse. Widok w kierunku północnym od strony zakładów Siemensa; w lewo lokomotywownia, Budziszyn, Horka, w prawo hala peronowa.
Tagi: mosty/wiadukty/estakady/przepusty

Stacja: Görlitz (Zhorjelc)

Obraz
Odsłon : 33
Görlitz (Zhorjelc)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Tor z Horki. Widok w kierunku południowo-wschodnim (hala peronowa) z wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Stadtgraben.
Tagi: sygnalizacja/słupki/znaki itp.; szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Görlitz (Zhorjelc)

Obraz
Odsłon : 21
Görlitz (Zhorjelc)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Tor do Horki. Widok w kierunku północno-zachodnim z wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Stadtgraben.
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Görlitz (Zhorjelc)

Obraz
Odsłon : 20
Görlitz (Zhorjelc)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Wjazd na place przeładunkowe stacji towarowej od strony Rauschwalderstrasse (na pierwszym planie). Obecnie teren ten jest w większości opuszczony, na niewielkim fragmencie funkcjonuje widoczny w kadrze skup złomu. Widok w kierunku wschodnim (hala peronowa). Z prawej strony, poza kadrem, wiadukt kolejowy.
Tagi: inne; perony/rampy/place/zadaszenia

Stacja: Görlitz (Zhorjelc)

Obraz
Odsłon : 18
Görlitz (Zhorjelc)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Wiadukt kolejowy nad Rauschwalderstrasse, do 1986 roku przejeżdżały pod nim tramwaje do osiedla Rauschwalde. Widok w kierunku południowo-zachodnim; w prawo Budziszyn i Horka, w lewo hala peronowa. Poza kadrem, z lewej strony, wjazd na place przeładunkowe stacji towarowej.
Tagi: mosty/wiadukty/estakady/przepusty

Stacja: Görlitz (Zhorjelc)

Obraz
Odsłon : 12
Görlitz (Zhorjelc)
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Wiadukt kolejowy nad Rauschwalderstrasse, do 1986 roku przejeżdżały pod nim tramwaje z osiedla Rauschwalde. Widok w kierunku północno-wschodnim; w lewo Budziszyn i Horka, w prawo hala peronowa. Poza kadrem, z prawej strony stoi zakład taboru, obecnie wykorzystywany przez firmę przewozową ODEG (Ostdeutsche Eisenbahn).
Tagi: mosty/wiadukty/estakady/przepusty

Stacja: Görlitz (Zhorjelc)

Obraz
Odsłon : 23
Pieńsk
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Wjazd od strony Węglińca w kierunku południowo-zachodnim (perony).
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Pieńsk

Obraz
Odsłon : 32
Pieńsk
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Widok z przejazdu kolejowego w ciągu ul. Ojca Tomaszka w kierunku południowo-zachodnim (perony).
Tagi: przejazdy i przejścia naziemne (drogowe); szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Pieńsk

Obraz
Odsłon : 21
Pieńsk
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Widok z przejazdu kolejowego przez ul. Bolesławiecką w kierunku północno-wschodnim (Węgliniec).
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne

Stacja: Pieńsk

Obraz
Odsłon : 61
Pieńsk
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Semafory i wyjazd w kierunku Węglińca (północny-wschód).
Tagi: sygnalizacja/słupki/znaki itp.; szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Pieńsk

Obraz
Odsłon : 41
Pieńsk
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Przejazd kolejowy przez ul. Ojca Tomaszka. Z lewej strony, wzdłuż brązowego ogrodzenia zakładu Pieńskich Hut Szkła "Lucyna" - Zakład "Ewa" szedł tor do Pieńskich Hut Szkła "Łużyce" i dawnej gazowni. W tle nieobsadzona nastawnia dysponująca. Widok w kierunku północno-wschodnim (Węgliniec).
Tagi: przejazdy i przejścia naziemne (drogowe); szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Pieńsk

Obraz
Odsłon : 46
Pieńsk
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Tory z Węglińca i przejazd kolejowy przez ul. Ojca Tomaszka. W tle zamknięty zakład Pieńskich Hut Szkła "Lucyna" - Zakład "Ewa". Pomiędzy torem głównym a ogrodzeniem zakładu szła bocznica do Pieńskich Hut Szkła "Łużyce" i dawnej gazowni. Widok w kierunku zachodnim; w prawo zakłady i Węgliniec, w lewo perony.
Tagi: budynki towarzyszące (inne); przejazdy i przejścia naziemne (drogowe); szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Pieńsk

Obraz
Odsłon : 18
Pieńsk – bocznice
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Teren Pieńskich Hut Szkła "Łużyce". Tor szedł po prawej stronie od asfaltowego placu, w kierunku widocznego w tle wysokiego komina. Na wysokości parterowego budynku rozdzielał się na dwie odnogi. Widok w kierunku północno-wschodnim przez kolejową bramę wjazdową od strony ul. Tadeusza Kościuszki.
Tagi: budynki towarzyszące (inne); pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Linia: Pieńsk – bocznice

Obraz
Odsłon : 23
Pieńsk – bocznice
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Wschodni koniec ul. Tadeusza Kościuszki w Pieńsku. Zdjęcie wykonano ze starotorza bocznicy do gazowni. Na drugim planie ulicę przecinał tor do Pieńskich Hut Szkła "Łużyce" (w prawo, widać zardzewiałą bramę wjazdową). Widoczne kominy innej, nieczynnej już Huty Szkła "Lucyna" - Zakład "Ewa". Z lewej strony cień nastawni dysponującej, z prawej strony dwupiętrowy budynek hotelu robotniczego. Kierunek zachodni, w lewo dawna stacja Pieńsk, za plecami tory z Węglińca.
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Linia: Pieńsk – bocznice

Obraz
Odsłon : 16
Pieńsk – bocznice
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Na pierwszym planie koniec ul. Tadeusza Kościuszki, którą przecinał tor z gazowni. W kadrze dominuje nastawnia dysponująca, która na co dzień nie jest obsadzona, z racji sterowania sygnalizacją i rozjazdami z LCS Węgliniec. Bocznica biegła na prawo od nastawnia, po czym po prawej stronie wzdłuż widocznego w tle, betonowego ogrodzenia, na wysokości którego łączyła się z dobiegająca z prawej strony bocznicą z Pieńskich Hut Szkła "Łużyce". Widok w kierunku południowo-zachodnim (perony).
Tagi: budynki związane z prowadzeniem ruchu; pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Linia: Pieńsk – bocznice

Obraz
Odsłon : 14
Pieńsk – bocznice
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Starotorze bocznicy do gazowni, tuż po minięciu nastawni dysponującej. Na pierwszym planie koniec ul. Tadeusza Kościuszki, którą przecinał tor. Z lewej strony zabudowania Pieńskich Hut Szkła "Łużyce", z prawej strony (poza kadrem) tory do Węglińca. Widok w kierunku północnym.
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Linia: Pieńsk – bocznice

Obraz
Odsłon : 11
Pieńsk – bocznice
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Tu był przejazd kolejowy przez ul. Partyzantów we wschodniej części Pieńska. Widok w kierunku północnym (dawna gazownia). Za przejazdem były dwa tory; jakby punkt zdawczo-odbiorczy. Słup oświetleniowy to pamiątka po tamtym obiekcie.
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Linia: Pieńsk – bocznice

Obraz
Odsłon : 14
Pieńsk – bocznice
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-08-31;
Tu był przejazd kolejowy przez ul. Partyzantów we wschodniej części Pieńska. Widok w kierunku południowym (dawna stacja).
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Linia: Pieńsk – bocznice

Obraz
Odsłon : 94
Czerwony Potok
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2019-09-15;
Jeden z ostatnich słupów trakcyjnych przedwojennej elektryfikacji, który dotrwał do naszych czasów w bardzo dobrym stanie, mimo ekstremalnych warunków klimatycznych, w których przyszło mu pracować. Około stuletnia żerdź z betonu wibrowanego; na tamte czasy była bardzo śmiałą konstrukcją, stojąca na wyjeździe z Czerwonego Potoku w stronę Jakuszyc. Pozdrawiam poznańskiego łazika, biorącego udział w eksploracji szlaku.
Tagi: ciekawostki; szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Czerwony Potok

Do zapisu

Trwa zapis, proszę czekać...