OBK logo Ogólnopolska Baza Kolejowa

Galeria zdjęć użytkownika wasiukibic

Sortuj wg od:
Obraz
Odsłon : 9
Lubsko
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2020-01-18;
Zamurowane wejścia do budynku dworca od strony peronów oraz waląca się wiata na peronie 1.
Tagi: budynki dworcowe; perony/rampy/place/zadaszenia

Stacja: Lubsko

Obraz
Odsłon : 4
Lubsko
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2020-01-18;
Tu stała nastawnia dysponująca z pomostem sygnałowym. W kadrze widoczna krawędź peronu 1a. Kierunek północny; w lewo dworzec.
Tagi: perony/rampy/place/zadaszenia; pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Stacja: Lubsko

Obraz
Odsłon : 4
Lubsko
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2020-01-18;
Peron 1a położony po wschodniej stronie wiaduktu nad ul. Powstańców Wielkopolskich. Tutaj tor się urywa. Widok w kierunku południowo-wschodnim (Jasień, Tuplice).
Tagi: perony/rampy/place/zadaszenia; pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Stacja: Lubsko

Obraz
Odsłon : 7
Lubsko
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2020-01-18;
Peron 1a położony po wschodniej stronie wiaduktu nad ul. Powstańców Wielkopolskich. Widok w kierunku północno-zachodnim. W tle dworzec.
Tagi: perony/rampy/place/zadaszenia

Stacja: Lubsko

Obraz
Odsłon : 5
Lubsko
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2020-01-18;
Początek peronu 3 od strony wjazdów z Guben i Krosna Odrzańskiego. Widok w kierunku południowo-wschodnim.
Tagi: perony/rampy/place/zadaszenia; pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Stacja: Lubsko

Obraz
Odsłon : 6
Lubsko
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2020-01-18;
Widok z końca peronu drugiego w kierunku północno-zachodnim (Guben, Krosno Odrzańskie).
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne

Stacja: Lubsko

Obraz
Odsłon : 4
Lubsko
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2020-01-18;
Miejsce, gdzie stała wyburzona obecnie nastawnia wykonawcza, vis a vis początku peronu 2, opodal ul. Nowotki. Widok w kierunku północno-wschodnim (dworzec w prawo).
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne; pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Stacja: Lubsko

Obraz
Odsłon : 6
Lubsko
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2020-01-18;
Początek peronu 2 od strony wjazdów z Guben i Krosna Odrzańskiego. Widok w kierunku południowo-wschodnim.
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne; perony/rampy/place/zadaszenia; pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Stacja: Lubsko

Obraz
Odsłon : 5
Lubsko Hynków
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2020-01-18;
Starotorze leżące wzdłuż ul. Transportowej (z lewej, poza kadrem) przed skrzyżowaniem z ul. Kilińskiego (na wprost). Prawdopodobna lokalizacja przystanku Lubsko Hynków. Z prawej strony stacja towarowa. Widok w kierunku północno-zachodnim (Lubsko Południowe).
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Stacja: Lubsko Hynków

Obraz
Odsłon : 5
Lubsko Hynków
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2020-01-18;
Starotorze leżące wzdłuż ul. Transportowej (z prawej, poza kadrem) za skrzyżowaniem z ul. Kilińskiego (za plecami). Prawdopodobna lokalizacja przystanku Lubsko Hynków. Z lewej strony stacja towarowa. Widok w kierunku południowo-wschodnim (Tuplice).
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Stacja: Lubsko Hynków

Obraz
Odsłon : 59
Żarki Wielkie – bocznice
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2020-01-06;
Kolejowo-drogowy most żelbetowy nad kanałem. Jeszcze kilkanaście lat temu w jego nawierzchni można było dostrzec szyny o normalnym rozstawie, część toru prowadzącego ze stacji Żarki Wielkie (za plecami). Widok w kierunku północno-zachodnim (zakład - za kanałem).
Tagi: mosty/wiadukty/estakady/przepusty; pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Linia: Żarki Wielkie – bocznice

Obraz
Odsłon : 16
Żarki Wielkie – bocznice
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2020-01-06;
Zjazd toru normalnego z mostu nad kanałem (za plecami) prowadzącego ze stacji Żarki Wielkie (zlikwidowanej) w kierunku południowo-zachodnim (kozioł oporowy toru komunikacyjnego). Za kilkadziesiąt metrów stąd było połączenie z torem, który prowadził wzdłuż głównej osi transportowej zakładu.
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Linia: Żarki Wielkie – bocznice

Obraz
Odsłon : 32
Żarki Wielkie – bocznice
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2020-01-06;
Z lewej strony dochodził tor normalny ze stacji Żarki Wielkie, uprzednio przekraczając kanał żelbetowym mostem. Wzdłuż starotorza biegnie mur oporowy nad kanałem. W centrum kadru biegł tor prowadzący wzdłuż głównej osi transportowej zakładu. Widok w kierunku południowo-zachodnim (kozioł oporowy toru wyciągowego).
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Linia: Żarki Wielkie – bocznice

Obraz
Odsłon : 22
Żarki Wielkie – bocznice
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2020-01-06;
Wieża ciśnień. Widok w kierunku południowo-wschodnim z terenu zrujnowanego zakładu.
Tagi: wieże wodne

Linia: Żarki Wielkie – bocznice

Obraz
Odsłon : 13
Żarki Wielkie – bocznice
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2020-01-06;
Pozostałości jeszcze nie wyprutego torowiska w nawierzchni placu ładunkowego/rampy. Widok w kierunku północno-wschodnim.
Tagi: perony/rampy/place/zadaszenia; pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Linia: Żarki Wielkie – bocznice

Obraz
Odsłon : 29
Żarki Wielkie – bocznice
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2020-01-06;
Główna oś transportowa zakładu na kierunku południowy-zachód (na wprost) - północny wschód. Starotorze prowadzi w stronę dawnego kozła oporowego toru wyciągowego. Za zrujnowanym budynkiem znajduje się żelbetowy most, na którym leżał tor normalny biegnący do stacji Żarki Wielkie.
Tagi: budynki towarzyszące (inne); pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Linia: Żarki Wielkie – bocznice

Obraz
Odsłon : 15
Żarki Wielkie – bocznice
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2020-01-06;
Główna oś transportowa zakładu na kierunku południowy-zachód - północny-wschód (na wprost). Zdjęcie wykonane ze starotorza kolei normalnotorowej. Za budynkiem stojącym po lewej stronie znajduje się rampa boczna. W tle wieża ciśnień.
Tagi: budynki towarzyszące (inne); pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Linia: Żarki Wielkie – bocznice

Obraz
Odsłon : 41
Żarki Wielkie – bocznice
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2020-01-06;
Żelbetowy most dla bocznicy normalnotorowej. Widok w kierunku północno-wschodnim (stacja Żarki Wielkie) z terenu zrujnowanego zakładu.
Tagi: mosty/wiadukty/estakady/przepusty; pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Linia: Żarki Wielkie – bocznice

Obraz
Odsłon : 23
Żarki Wielkie – bocznice
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2020-01-06;
Tędy szedł tor wąski od strony rampy (za plecami) w kierunku mostu nad kanałem do elektrowni (na wprost, pod estakadą między budynkami). Pod spodem zaś płynie kanał poprzeczny. Widok w kierunku wschodnim (wieś).
Tagi: budynki towarzyszące (inne); pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Linia: Żarki Wielkie – bocznice

Obraz
Odsłon : 19
Żarki Wielkie – bocznice
powiększ
Autor: wasiukibic
data: 2020-01-06;
Główna oś transportowa zakładu. Z prawej strony rampa boczna, będąca jednocześnie mostem nad poprzecznym kanałem. Po lewej i na wprost ruiny zabudowań papierni. Widok w kierunku południowo-zachodnim (żeberko toru wyciągowego).
Tagi: budynki towarzyszące (inne); perony/rampy/place/zadaszenia; pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne

Linia: Żarki Wielkie – bocznice

Obraz
Odsłon : 45
Gdańsk Główny
powiększ
Autor: Waldemar Gosk
data: 1998-04-19;
Skan artykułu z Nowych Sygnałów nr 16/98 o eksperymencie na dworcu Gdańsk Główny.
Tagi: budynki dworcowe; materiały prasowe, pocztówki, kadry filmowe

Stacja: Gdańsk Główny

Obraz
Odsłon : 35
Wrocław Główny
powiększ
Autor: Tadeusz Olszewski
data: 1998-04-19;
Skan artykułu z Nowych Sygnałów nr 16/98 o interaktywnych tablicach ogłoszeniowych jakie montowano na ważniejszych dworcach w Polsce w drugiej połowie lat 90. XX wieku. Ja taką tablicę doskonale pamiętam z Wrocławia, bo nieraz i nie dwa człowiek się nią bawił, w oczekiwaniu na pociąg. Może to wydawać się teraz dziwne ale to była taka namiastka dzisiejszego internetu (jak telegazeta).
Tagi: ciekawostki; materiały prasowe, pocztówki, kadry filmowe

Stacja: Wrocław Główny

Obraz
Odsłon : 68
Garczegorze
powiększ
Autor: Marek Płuciennik
data: przed 1998-04-19; (uwagi: przed)
Skan zdjęcia z Nowych Sygnałów nr 16/98 ilustrującego dworzec w Garczegorzach.
Tagi: budynki dworcowe; materiały prasowe, pocztówki, kadry filmowe

Stacja: Garczegorze

Obraz
Odsłon : 60
Warszawa Centralna – Katowice (1)
powiększ
Autor: Waldemar Gosk
data: 1998-04-19;
Skan fotografii z Nowych Sygnałów nr 16/98 ilustrujący szlak Warszawa Zachodnia - Warszawa Centralna.
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory; tabor

Linia: Warszawa Centralna – Katowice (1)

Obraz
Odsłon : 38
Lubawa
powiększ
Autor: Antoni Stachowiak, JJP
data: 2001-03-18;
Skan artykułu z Nowych Sygnałów nr 11/01 o zmianach własnościowych na stacji w Lubawie oraz remoncie dworca w Koluszkach.
Tagi: budowy/remonty/rozbiórki; budynki dworcowe

Stacja: Lubawa

Obraz
Odsłon : 17
Olsztyn Główny
powiększ
Autor: Jerzy Pantak
data: 2001-03-18;
Skan artykułu z Nowych Sygnałów nr 11/01 o przewozach pasażerskich w zakładzie olsztyńskim.
Tagi: materiały prasowe, pocztówki, kadry filmowe

Stacja: Olsztyn Główny

Obraz
Odsłon : 21
Warszawa Grochów
powiększ
Autor: Włodzimierz Rutkowski
data: 2003-06-22;
Skan artykułu z Nowych Sygnałów nr 25/03 o zapleczu taboru IC na Grochowie.
Tagi: budynki do obsługi taboru; materiały prasowe, pocztówki, kadry filmowe

Stacja: Warszawa Grochów

Obraz
Odsłon : 30
Tczew – Kostrzyn – Küstrin-Kietz (203/492)
powiększ
Autor: Waldemar Gosk
data: 2003-06-22;
Skan artykułów z Nowych Sygnałów nr 25/03 o możliwym remoncie odcinka Ostbahny oraz Szczecin-Świnoujście.
Tagi: budowy/remonty/rozbiórki; materiały prasowe, pocztówki, kadry filmowe

Linia: Tczew – Kostrzyn – Küstrin-Kietz (203/492)

Obraz
Odsłon : 23
Skarżysko-Kamienna
powiększ
Autor: Janusz Grudzień
data: 2003-06-22;
Skan artykułu z Nowych Sygnałów nr 25/03 o przewozach towarowych na stacji i w sąsiedztwie Skarżyska-Kamiennej.
Tagi: materiały prasowe, pocztówki, kadry filmowe; szlak (trasa)/pojedyncze tory

Stacja: Skarżysko-Kamienna

Obraz
Odsłon : 35
Zielona Góra Główna
powiększ
Autor: Waldemar Gosk
data: 2003-06-22;
Skan artykułu z Nowych Sygnałów nr 25/03 o przebudowie dworca w Zielonej Górze.
Tagi: budowy/remonty/rozbiórki; budynki dworcowe; materiały prasowe, pocztówki, kadry filmowe

Stacja: Zielona Góra Główna

Do zapisu

Trwa zapis, proszę czekać...