OBK logo Ogólnopolska Baza Kolejowa

Galeria zdjęć użytkownika Mariusz Pszczółkowski

Sortuj wg od:
Obraz
Odsłon : 183
Kamień Pomorski
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-22;
Nowa budka dróżnika widoczna od strony dawnego toru prowadzącego z kamieńskiego portu.

Stacja: Kamień Pomorski

Obraz
Odsłon : 104
Stawno – bocznice
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-13;
Tutaj ok. 1 km od od szlaku Wysoka Kamieńska - Kamień Pomorski (Trzebiatów) znajdowała się brama wjazdowa na teren lotniska Śniatowo. Na wprost wał ziemny, który ma kształt wielkiej litery C. W jego środku najprawdopodobniej znajdowały się zbiorniki z paliwem a całość była przykryta siatką maskującą. Prawdopodobnie na prawo od widocznego fragmentu wału przebiegał tor na którym stały cysterny z paliwem lotniczym.

Linia: Stawno – bocznice

Obraz
Odsłon : 75
Stawno – bocznice
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-13;
Tuż przed terenem lotniska kolejny kolejowy przepust zdradza nam którędy przebiegała bocznica. Na prawo ok. 1 km do szlaku Wysoka Kamieńska - Kamień Pomorski (Trzebiatów).

Linia: Stawno – bocznice

Obraz
Odsłon : 102
Stawno – bocznice
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-13;
Choć nasyp kolejowy zaorano to poprowadzona w jego miejsce droga polna wskazuje któredy przebiegały tory do lotniska. Z tyłu na lewo Górki a w przeciwnym kierunku Stawno.

Linia: Stawno – bocznice

Obraz
Odsłon : 98
Stawno – bocznice
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-13;
Charakterystyczne ukształtowanie terenu jeszcze prawie trzydzieści lat po likwidacji zdradza, gdzie przebiegała bocznica do lotniska Śniatowo. Widok w kierunku linii głównej. Po lewo Stawno, po prawo Górki Pomorskie.

Linia: Stawno – bocznice

Obraz
Odsłon : 81
Stawno – bocznice
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-13;
Pozostałości tłucznia w miejscu gdzie odchodziła bocznica kolejowa do lotniska Śniatowo (6,55km linii).

Linia: Stawno – bocznice

Obraz
Odsłon : 83
Stawno – bocznice
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-13;
Jadąc ze Stawna w kierunku Górek Pomorskich w około 6,55 km linii po prawej stronie linii daje się dostrzec charakterystyczny dla szlaku kolejowego przepust. To znak, że tędy prowadziła bocznica do lotniska Śniatowo.

Linia: Stawno – bocznice

Obraz
Odsłon : 120
Wysoka Kamieńska – Trzebiatów (407)
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-13;
Dzięki różnym rodzajom podkładów betonowych daje się zauważyć gdzie kiedyś rozpoczynał rozjazd w kierunku lotniska Śniatowo. Rozjazd został zlikwidowany najprawdopodobniej w 1991 roku.

Linia: Wysoka Kamieńska – Trzebiatów (407)

Obraz
Odsłon : 131
Wysoka Kamieńska – Trzebiatów (407)
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-13;
W 6,55 km linii Wysoka Kamieńska - Kamień Pomorski (Trzebiatów) po prawo od toru głównego do lotniska Śniatowo odchodziła do niego jednotorowa bocznica kolejowa (zaraz za mostem kolejowym na Wołczenicy) o długości ok. 1,4 km a kończyła się najprawdopodobniej przy zbiornikach z paliwem pod siatką maskującą. Podobnie jak w Michałowie rozpoczynała się ona kawałkiem ślepego toru i rozjazdu umożliwiającego pozostawienie tam lokomotywy manewrowej.

Została zlikwidowana najprawdopodobniej w 1991 roku, gdy zlikwidowano lotnisko. Do dzisiaj na zdjęciach satelitarnych widać częściowy jej przebieg mimo zaorania nasypu.

Linia: Wysoka Kamieńska – Trzebiatów (407)

Obraz
Odsłon : 122
Stawno – bocznice
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: pomiędzy 1950 a 1991;
Na przełomie lat 50/60 w Śniatowie uruchomiono lotnisko zapasowe dla PGW ZSSR oraz 2 Pułku lotnictwa myśliwskiego z Goleniowa (http://wikimapia.org/5043226/pl/Lotnisko-%C5%9Aniatowo)

W 6,55 km linii Wysoka Kamieńska - Kamień Pomorski (Trzebiatów) odchodziła do niego jednotorowa bocznica kolejowa (zaraz za mostem kolejowym na Wołczenicy) o długości ok. 1,4 km a kończyła się najprawdopodobniej przy zbiornikach z paliwem pod siatką maskującą. Podobnie jak w Michałowie rozpoczynała się ona kawałkiem ślepego toru i rozjazdu umożliwiającego pozostawienie tam lokomotywy manewrowej.

Została zlikwidowana najprawdopodobniej w 1991 roku, gdy zlikwidowano lotnisko. Do dzisiaj na zdjęciach satelitarnych widać częściowy jej przebieg mimo zaorania nasypu.

Linia: Stawno – bocznice

Obraz
Odsłon : 43
Miłachowo
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-12;
Wwyjazd bocznicy Eskpedytu Ropy Jarszewo PGNiG na szlak w kierunku Wysokiej Kamieńskiej. Zwykle pociągi do bocznicy jechały do Kamienia Pomorskiego gdzie na stacji zmieniały czoło a następnie tyłem wagony były wpychane na bocznicę. Na żeberku oczekiwała lokomotywa z zakładu.

Stacja: Miłachowo

Obraz
Odsłon : 51
Miłachowo
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-12;
Brama wjazdowa na bocznicę Eskpedytu Ropy Jarszewo PGNiG.

Stacja: Miłachowo

Obraz
Odsłon : 43
Miłachowo
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-12;
Wjazd na bocznicę Eskpedytu Ropy Jarszewo PGNiG ze szlaku od strony Wysokiej Kamieńskiej. Zwykle pociągi do bocznicy jechały do Kamienia Pomorskiego gdzie na stacji zmieniały czoło a następnie tyłem wagony były wpychane na bocznicę. Na żeberku oczekiwała lokomotywa z zakładu.

Stacja: Miłachowo

Obraz
Odsłon : 33
Miłachowo
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-12;
Na bocznicy Eskpedytu Ropy Jarszewo PGNiG po remoncie jest pięć ślepych torów. Jeden umożliwiający wjazd do szopy, dwa do odbioru z wagonów produktu (odpadów z produkcji substancji ropopochodnych) lub wtłaczania z rurociągu ropy do wagonów oraz dwa odstawcze. Kiedyś bocznica była dłuższa i była możliwa zmiana czoła pociągu. Od jakiegoś czasu na zakładzie jest pusto.

Stacja: Miłachowo

Obraz
Odsłon : 42
Miłachowo
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-12;
Na bocznicy Eskpedytu Ropy Jarszewo PGNiG po remoncie jest pięć ślepych torów. Jeden umożliwiający wjazd do szopy, dwa do odbioru z wagonów produktu (odpadów z produkcji substancji ropopochodnych) lub wtłaczania z rurociągu ropy do wagonów oraz dwa odstawcze. Od jakiegoś czasu na zakładzie jest pusto.

Stacja: Miłachowo

Obraz
Odsłon : 70
Kamień Pomorski
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-11;
Po zmianach związku z przebudową w 2004 roku dawny wyjazd w kierunku Trzebiatowa (Trzebieszewa Kamieńskiego) funkcjonujący w sumie przez 38 lat (24-12-1906 do 05-03-1945). Dawny wyjazd z Kamienia Pomorskiego był na prawo w miejscu stojącego auta.

W latach 1946-2004 można było jeszcze pojechać dalej ok. 700 metrów (w tym od roku 1982 ok. 100 metrów pod drutem) bowiem do 2004 roku rozpoczynała się tutaj bocznica kolejowa. Odstawiano na niej puste cysterny ze smołą dla dawnego PUTu. Możliwa była jazda manewrowa EZT bez konieczności zamykania przejazdu kolejowego od strony wjazdu od Wysokiej Kamieńskiej.

Stacja: Kamień Pomorski

Obraz
Odsłon : 67
Kamień Pomorski
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-11;
Lata lecą a kamieński dworzec wygląda gorzej. Mimo zainstalowanego monitoringu wielbiciele mocniejszych trunków nadal lubią na nim przebywać… Na pierwszym planie zamknięty tor trzeci, potem peron drugi, który najprawdopodobniej w niezmienionym stanie przetrwał wojnę… Peron pierwszy miał zostać wyremontowany w zeszłym roku, jednak środki jakie przeznaczyła na to PKP PLK były zdecydowanie za małe i do przetargu nie stanął żaden oferent.

Stacja: Kamień Pomorski

Obraz
Odsłon : 55
Kamień Pomorski
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-11;
Pozostałości jednego z dwóch żurawi wodnych jakie znajdowały na końcach peronu drugiego.

Stacja: Kamień Pomorski

Obraz
Odsłon : 63
Kamień Pomorski
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-11;
Główny rozjazd od strony dawnego wjazdu od Trzebiatowa (Trzebieszewa Kamieńskiego). Obecnie wykorzystywany jedynie średnio raz w miesiącu (?), do zmiany czoła pociągów towarowych do Eskpedytu Ropy Jarszewo PGNiG. Obecnie ok. 50 metrów za nim jest betonowy kozioł oporowy.

Stacja: Kamień Pomorski

Obraz
Odsłon : 51
Kamień Pomorski
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-11;
Jedna z kilku pozostałości po przedwojennych czasach. Prawdopodobnie są to metalowe cokoły dawnych lamp, które obecnie znajdują się między torem drugim a trzecim.

Stacja: Kamień Pomorski

Obraz
Odsłon : 55
Kamień Pomorski
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-11;
W dawnej szopie zamurowano okna oraz jeden z byłych wjazdów…

Stacja: Kamień Pomorski

Obraz
Odsłon : 50
Kamień Pomorski
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-11;
Zdewastowana rampa przeładunkowa. Jeszcze niedawno temu bezdomni wykorzystywali ją do noclegu…

Stacja: Kamień Pomorski

Obraz
Odsłon : 63
Kamień Pomorski
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-11;
Lata lecą a kamieński dworzec wygląda gorzej. Mimo zainstalowanego monitoringu wielbiciele mocniejszych trunków nadal lubią na nim przebywać… Na pierwszym planie zamknięty tor trzeci, potem peron drugi, który najprawdopodobniej w niezmienionym stanie przetrwał wojnę... Peron pierwszy miał zostać wyremontowany w zeszłym roku, jednak środki jakie przeznaczyła na to PKP PLK były zdecydowanie za małe i do przetargu nie stanął żaden oferent.

Stacja: Kamień Pomorski

Obraz
Odsłon : 212
Kamień Pomorski
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-09;
Wjazd na stację od strony Wysokiej Kamieńskiej.

Stacja: Kamień Pomorski

Obraz
Odsłon : 147
Kamień Pomorski
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-09;
W świetle zachodzącego słońca EN63A-042 oczekujący na ostatni tego dnia odjazd w kierunku Wysokiej Kamieńskiej przy zniszczonym peronie pierwszym kamieńskiego dworca. Z powodu epidemii koronwirusa pasażerów nie wielu, dlatego mechanik zapomniał zmienić tablice kierunkowe.

Po prawej bocznica i dawny budynek magazynowy z rampą. Obecnie jako jedyny na kamieńskim dworcu został on odnowiony i mieści się w nim sklep rowerowy.

Stacja: Kamień Pomorski

Obraz
Odsłon : 186
Kamień Pomorski
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-09;
W świetle zachodzącego słońca widok na rozjazd od strony wyjazdu ze stacji w kierunku Wysokiej Kamieńskiej.

Stacja: Kamień Pomorski

Obraz
Odsłon : 107
Kamień Pomorski – Kamień Pomorski Port
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-09;
Hektometr wskazujący 100 metr linii do kamieńskiego portu (w obrębie stacji Kamień Pomorski), która obecnie kończy się 100 metrów dalej kozłem oporowym i dalej została rozebrana. Szyny ostały się jedynie przy dawnych przejazdach przy ulicy Orzeszkowej oraz Wilków Morskich oraz co ciekawe pojedyncza zaraz za elewatorem zbożowym przy wjeździe do portu.

Linia: Kamień Pomorski – Kamień Pomorski Port

Obraz
Odsłon : 77
Wysoka Kamieńska – Trzebiatów (407)
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-09;
Pozostałości po linii do Trzebiatowa. Im bliżej Kamienia Pomorskiego tym więcej śladów linii. Przewrócony i zniszczony hektometr 17 km 900 metrów.

Linia: Wysoka Kamieńska – Trzebiatów (407)

Obraz
Odsłon : 111
Kamień Pomorski
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-09;
Hektometr wskazujący 17 km 400 metr linii. Gdzieś tutaj po lewej stronie nasypu znajdował się semafor wjazdowy od strony Trzebieszewa (widok w strony wyjazdu ze stacji). Do 2004 roku była tutaj bocznica kolejowa. Odstawiano na niej cysterny ze smołą dla dawnego PUTu. Także w pobliżu tego miejsca do 2004 toki kończyła się trakcja elektryczna umożliwiająca manewrowanie EZT bez konieczności zamykania przejazdu kolejowego od strony wjazdu od Wysokiej Kamieńskiej.

Stacja: Kamień Pomorski

Obraz
Odsłon : 81
Wysoka Kamieńska – Trzebiatów (407)
powiększ
Autor: Mariusz Pszczółkowski
data: 2020-04-09;
Pozostałości po linii do Trzebiatowa. Im bliżej Kamienia Pomorskiego tym więcej śladów linii. Zniszczony hektometr 17 km 600 metrów. Patrząc w kierunku Kamienia Pomorskiego nasyp w tym miejscu jest co raz wyższy. Po obu stronach są mokradła a po prawej nawet kopalnia borowiny kamieńskiego uzdrowiska.

Linia: Wysoka Kamieńska – Trzebiatów (407)

Do zapisu

Trwa zapis, proszę czekać...