OBK logo Ogólnopolska Baza Kolejowa

Bocznice Żagań – bocznice i łącznice

Odcinek:

Ostatnia zmiana: 2018-09-20

Wyślij nowe pliki »

pokaż też kiepskie [Wersja podstawowa]

Obraz
Odsłon (od 12 maja 2014): 455
: 1
powiększ
Autor: Sławomir Kurek Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2009;
Odcinek: Żagań Poltops
Bocznica do fabryki POLTOPS. Jedyny zachowany słupek kilometrażowy. Za moimi plecami już niedaleko fabryka.
Tagi: sygnalizacja/słupki/znaki itp.
Podobiekty:
Obraz
Odsłon (od 12 maja 2014): 424
powiększ
Autor: Sławomir Kurek Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2009-05-08;
Odcinek: Żagań Poltops
Bocznica do fabryki POLTOPS. Początek bocznicy, widok w stronę stacji. Na pierwszym planie przejazd przez ul. Kolejową i jedyny zachowany fragment torów. Dalej widać słupki - pozostałości po bramie wyjazdowej.
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne; przejazdy i przejścia naziemne (drogowe)
Podobiekty:
Obraz
Odsłon (od 12 maja 2014): 451
powiększ
Autor: Sławomir Kurek Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2009-05-08;
Odcinek: Żagań Poltops
Bocznica do fabryki POLTOPS. Tor biegł po niewielkim nasypie. Jak widać po torze została tylko ścieżka.
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Podobiekty:
Obraz
Odsłon (od 12 maja 2014): 430
powiększ
Autor: Sławomir Kurek Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2009-05-08;
Odcinek: Żagań Poltops
Bocznica do fabryki POLTOPS. Brama wjazdowa do fabryki. Dawniej między chodnikiem a torem była siatka ogrodzeniowa, a przy bramie koło przejścia dla pieszych oświetlony napis "UWAGA POCIĄG" (rozebrane chyba na przełomie lat 80/90).
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Podobiekty:
Obraz
Odsłon : 465
powiększ
Autor: Sławomir Kurek Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2009-05-08;
Odcinek: Żagań Poltops
Pczątek bocznicy do Poltopsu. Widać ślady po usuniętych podkladach kolejowych.
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Podobiekty:
Obraz
Odsłon : 265
powiększ
Autor: Sławomir Kurek Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2009-05-08;
Odcinek: Żagań Poltops
Dawiniej tędy przebiegal tor. Dziś jest tu ścieżka rowerowa - nie utwardzona - w takim samym stanie.
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Podobiekty:
Obraz
Odsłon (od 12 maja 2014): 380
powiększ
Autor: Sławomir Kurek Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2009-06-16;
Odcinek: Łącznica między liniami na Żary i Bieniów
Po prawej stronie widać fragment rozjazdu na północnym krańcu łącznicy. Tor w prawo to początek łącznicy, środkowy prowadzi do lokomotywowni. Tor z lewej strony biegnie z Bieniowa w kierunku stacji Żagań.
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne
Podobiekty:
Obraz
Odsłon (od 12 maja 2014): 330
powiększ
Autor: Sławomir Kurek Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2009-06-16;
Odcinek: Łącznica między liniami na Żary i Bieniów
Śmieci po jakimś spotkaniu, nawet "taboret" na szynie. W oddali widać osiedle Bema.
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory
Podobiekty:
Obraz
Odsłon (od 12 maja 2014): 284
powiększ
Autor: Sławomir Kurek Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2009-06-16;
Odcinek: Łącznica między liniami na Żary i Bieniów
Tor łącznicy jest w dosyć dobrym stanie technicznym, tylko zardzewiały.
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory
Podobiekty:
Obraz
Odsłon (od 12 maja 2014): 320
powiększ
Autor: Sławomir Kurek Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2009-06-16;
Odcinek: Łącznica między liniami na Żary i Bieniów
Słupek hektometrowy 0,0 znajduje się mniej więcej po środku łącznicy.
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory; sygnalizacja/słupki/znaki itp.
Podobiekty:
Obraz
Odsłon (od 12 maja 2014): 357
powiększ
Autor: Sławomir Kurek Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2009-06-16;
Odcinek: Łącznica między liniami na Żary i Bieniów
W tym miejscu był rozjazd, w prawo odbiegał tor do jakiegoś zakładu. Z planu miasta wynika, że gdzieś niedaleko odbiegał jeszcze jeden tor prowadzący do jakiejś firmy, ale nie mogłem go odnaleźć. Albo nie ma już żadnych śladów po nim albo nie dostrzegłem ze względu na wysoką trawę.
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory; pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Podobiekty:
Obraz
Odsłon (od 12 maja 2014): 309
powiększ
Autor: Sławomir Kurek Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2009-06-16;
Odcinek: Łącznica między liniami na Żary i Bieniów
Tor łącznicy w dosyć dobrym stanie, tylko zardzewiały i miejscami dosyć mocno zarośnięty szczególnie po stranie "żarskiej".
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory
Podobiekty:
Obraz
Odsłon (od 12 maja 2014): 259
powiększ
Autor: Sławomir Kurek Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2009-06-16;
Odcinek: Łącznica między liniami na Żary i Bieniów
Przejazd łącznicy przez ul. Spółdzielczą.
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory; przejazdy i przejścia naziemne (drogowe)
Podobiekty:
Obraz
Odsłon (od 12 maja 2014): 283
powiększ
Autor: Sławomir Kurek Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2009-06-16;
Odcinek: Łącznica między liniami na Żary i Bieniów
Tor łącznicy jest na pewno, ale nie widoczny przez trawę. Żaden skład dawno tu nie jechał…
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory
Podobiekty:
Obraz
Odsłon (od 12 maja 2014): 343
powiększ
Autor: Sławomir Kurek Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2009-06-16;
Odcinek: Łącznica między liniami na Żary i Bieniów
Łącznica zbliża się do torów biegnących do Żar (widać je z lewej strony).
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory
Podobiekty:
Obraz
Odsłon (od 12 maja 2014): 441
powiększ
Autor: Sławomir Kurek Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2009-06-19;
Odcinek: Łącznica między liniami na Żary i Bieniów
Rozjazd południowy. Widok w kierunku stacji Żagań. W lewo początek łącznicy.
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne
Podobiekty:
Obraz
Odsłon (od 12 maja 2014): 417
powiększ
Autor: Sławomir Kurek Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2009-06-19;
Odcinek: Łącznica między liniami na Żary i Bieniów
Łącznica zbliża się to torów w kierunku Żar (widać je z lewej strony), ale się z nimi nie łączy. Kilkaset metrów dalej tor kończy się.
Tagi: infrastruktura torowa/rozjazdy/równie stacyjne
Podobiekty:
Obraz
Odsłon : 166
powiększ
Autor: wasiukibic Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2015-06-20;
Odcinek: Zakłady papiernicze
Most kolejowy nad kanałem technologicznym, z lewej strony zrujnowany budynek fabryczny, pod którym również ten kanał przechodzi. Obecnie jest on częściowo zasypany. Wszędzie pancerne konstrukcje stalowo-żelbetowe. Żeby nie było, inaczej niż reszta fotek z papierni, ta była robiona w okresie wegetacyjnym, stąd tyle zieleni w kadrze. Widok w kierunku północno-wschodnim (połączenie z siecią kolejową).
Tagi: mosty/wiadukty/estakady/przepusty
Podobiekty:
Obraz
Odsłon : 174
powiększ
Autor: wasiukibic Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2018-02-10;
Odcinek: Łącznica między liniami na Żary i Bieniów
Tutaj znajdował się rozjazd lewostronny, który rozpoczynał bocznicę do zakładu położonego przy ul. Bema i torach kolejowych do Bieniowa, określony na mapie topograficznej jako betoniarnia. Tor jak i zakład nie istnieją, szyny zdjęte dużo wcześniej od zamknięcia łącznicy. Widok w kierunku północnym (Bieniów).
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory; pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Podobiekty:
Obraz
Odsłon : 155
powiększ
Autor: wasiukibic Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2018-02-10;
Odcinek: Łącznica między liniami na Żary i Bieniów
Tutaj znajdował się rozjazd lewostronny, który kończył bocznicę do zakładu położonego przy ul. Bema i torach kolejowych do Bieniowa, określony na mapie topograficznej jako betoniarnia. Tor jak i zakład nie istnieją, szyny zdjęte dużo wcześniej od zamknięcia łącznicy. Widok w kierunku południowym (Żary).
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory; pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Podobiekty:
Obraz
Odsłon : 166
powiększ
Autor: wasiukibic Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2018-02-10;
Odcinek: Łącznica między liniami na Żary i Bieniów
Pozostałości po bramie wjazdowej na teren zakładu położonego przy ul. Bema i torach kolejowych do Bieniowa, określony na mapie topograficznej jako betoniarnia. Obecnie nic tu nie ma, poza fundamentami obiektów, gruzami i śmieciami. Z prawej strony (poza kadrem) tor łącznicy. Widok w kierunku północnym (Bieniów).
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Podobiekty:
Obraz
Odsłon : 406
: 4
powiększ
Autor: wasiukibic Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2018-02-10;
Odcinek: Łącznica między liniami na Żary i Bieniów
Brama wjazdowa do zakładu przy ul. Spółdzielczej, po wschodniej stronie łącznicy. Tor jest zdjęty ale działają tu jakieś podmioty gospodarcze. Łącznica z lewej strony (poza kadrem). Widok w kierunku północnym (Bieniów).
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Podobiekty:
Obraz
Odsłon : 189
powiększ
Autor: wasiukibic Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2018-02-10;
Odcinek: Łącznica między liniami na Żary i Bieniów
Tutaj znajdował się rozjazd prawostronny, który rozpoczynał bocznicę biegnącą do zakładu przy ul. Spółdzielczej. Widok w kierunku południowo-zachodnim (Żary).
Tagi: szlak (trasa)/pojedyncze tory; pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Podobiekty:
Obraz
Odsłon : 152
powiększ
Autor: wasiukibic Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2018-02-10;
Odcinek: Zakłady papiernicze
Tym wąwozem szedł tor z papierni położonej nad rzeką Czerną. Kilkaset metrów stąd zakręcał łukiem w prawo, wokół dzisiejszego osiedla Józefa Bema w kierunku torów wyciągowych z grupy torów "A" żagańskiej stacji. Widok w stronę północną. Zakład za plecami fotografującego, za ul. Obwodową.
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Podobiekty:
Obraz
Odsłon : 140
powiększ
Autor: wasiukibic Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2018-02-10;
Odcinek: Zakłady papiernicze
Tym wąwozem szedł tor do papierni położonej nad rzeką Czerną. Po przekroczeniu ul. Obwodowej wkraczał na teren zakładu (ruiny zabudowań widoczne za chaszczami). W tym miejscu znajdują się zaś pozostałości betonowych podstaw, być może sygnalizacji oraz elementy odwodnienia (studnie i kanały). Widok w kierunku południowo-zachodnim.
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Podobiekty:
Obraz
Odsłon : 148
powiększ
Autor: wasiukibic Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2018-02-10;
Odcinek: Zakłady papiernicze
Wjazd na teren zrujnowanej papierni nad rzeką Czerną. Tor biegł na lewo od widocznego w kadrze obiektu. Widok z ul. Obwodowej w kierunku południowo-zachodnim.
Tagi: budynki towarzyszące (inne); pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Podobiekty:
Obraz
Odsłon : 192
powiększ
Autor: wasiukibic Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2018-02-10;
Odcinek: Zakłady papiernicze
Fragment budynku produkcyjnego lub magazynowego z rampą boczną, tor biegł na prawo od niego. W kadrze obecny jest most nad kanałem technologicznym. Widok w kierunku północno-wschodnim (połączenie z siecią kolejową).
Tagi: budynki towarzyszące (inne); mosty/wiadukty/estakady/przepusty; pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Podobiekty:
Obraz
Odsłon : 232
powiększ
Autor: wasiukibic Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2018-02-10;
Odcinek: Zakłady papiernicze
Most kolejowy nad kanałem technologicznym, za nim fragment budynku produkcyjnego lub magazynowego z rampą boczną. Widok w kierunku północnym; w prawo połączenie z siecią kolejową, w lewo koniec bocznicy.
Tagi: budynki towarzyszące (inne); mosty/wiadukty/estakady/przepusty
Podobiekty:
Obraz
Odsłon : 198
powiększ
Autor: wasiukibic Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2018-02-10;
Odcinek: Zakłady papiernicze
Starotorze pomiędzy ruinami budynków produkcyjno-magazynowych. Widok w kierunku północno-wschodnim (połączenie z siecią kolejową).
Tagi: pozostałości/starotorza/dawne równie stacyjne
Podobiekty:
Obraz
Odsłon : 205
powiększ
Autor: wasiukibic Napisz wiadomość do osoby udostępniającej zdjęcie
data: 2018-02-10;
Odcinek: Zakłady papiernicze
Fragment budynku produkcyjnego lub magazynowego z rampą boczną, tor biegł na lewo od niego. W kadrze obecny jest most nad kanałem technologicznym. Widok z ul. Obwodowej w kierunku południowo-zachodnim (koniec bocznicy).
Tagi: budynki towarzyszące (inne); mosty/wiadukty/estakady/przepusty
Podobiekty:

Zdjęcia publikowane w tym serwisie w większości otrzymujemy od internautów i zakładamy, że mają oni prawo do ich przesyłania. Jeżeli trafisz na materiały naruszające Twoim zdaniem czyjeś prawa autorskie, skontaktuj się z nami (adres w stopce).

Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Uzupełnij dane  | Napisz email do redakcji | Jak dodać nowe zdjęcia?

Pisanie komentarzy dostępne jest jedynie dla zalogowanych użytkowników.

Komentarze:

[Dodaj nowy komentarz]

Bardzo prosimy o zamieszczanie komentarzy merytorycznych i napisanych w sposób kulturalny. Dzięki temu czytanie ich będzie dla wszystkich przyjemniejsze. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, usuwania, bądź niezmieniającą merytorycznego przekazu ingerencję w treść komentarzy (moderację) bez podania przyczyny.

Do zapisu

Trwa zapis, proszę czekać...