Railmap - kolejowa mapa Polski (stan na dzień 01.05.2014)

Podaj nazwę stacji:

Legenda [pokaż/ukryj] Pomoc [pokaż/ukryj]

Mapa jest częścią serwisu Ogólnopolska Baza kolejowa.

Korzystanie z mapy

Mapa kolejowa online może być używana w dwóch trybach: przeglądania, bądź wyszukiwania.

Obsługa przeglądania mapy

Do przeglądania mapy wystarczy łapać jej powierzchnię lewym klawiszem myszy i ją przeciągać. Do powiększenia lub pomniejszenia treści służy kółko myszy obracane odpowiednio w przód i do tyłu. W lewym górnym rogu mapy znajduje się narzędzie pozwalające na wykonywanie tych czynności jedynie przy pomocy kliknięć w odpowiednie ikony. Możliwe jest też przeglądnie mapy przy użyciu jedynie klawiatury. Zmiana powiększenia obywa się wtedy klawiszami „+” i „-”, a przesuwanie obrazu – strzałkami.

W prawym górnym rogu znajduje się znak „+”, który po kliknięciu rozwija menu pozwalające na zmianę typu wyświetlanej mapy. W sekcji „Base Layers” można wybrać rodzaj mapy podstawowej, a w „Overlays” warstwy niezależne (sieć kolejową i wyniki wyszukiwania).

W prawym dolnym rogu mapy znajduje się specjalny odnośnik „Permalink”, pozwalający na pobranie i przesłanie dalej łącza do aktualnego widoku mapy.

W lewym dolnym rogu znajduje się podziałka kilometrowa.

Obsługa wyszukiwania

Aby znaleźć jedną lub wiele stacji należy w polu wyszukiwania wpisać jej nazwę, lub jej część, po czym kliknąć „szukaj”. W kolumnie po lewej stronie pojawi się lista znalezionych obiektów, a na mapie wyświetlą się odpowiednie znaczniki. Po najechaniu myszką na znacznik wyświetli się dymek z nazwą i miniaturą (o ile jest). Kliknięcie na znacznik przenosi do strony obiektu w Bazie Kolejowej. Po najechaniu myszą na nazwę obiektu w liście po lewej stronie znacznik na mapie zmienia kolor. Kliknięcie w nazwę przenosi do strony obiektu w Bazie Kolejowej. Aby powiększyć mapę do okolic interesującego punktu, należy najechać myszką na ikonę celownika na lewo od opisu punktu.